Til toppen

Mod 1

Produktnummer: p-1250

Tykkelses Måler ATEX

Cygnus 1, EX-sikker tykkelsesmåler (eksplosjonssikker) med et stort og tydelig LED-display. Leveres som komplett pakke med 2.25MHz 13mm Heavy Duty ekstern føler.

Instrumentet kan måle igjennom opptil 6 mm tykk overflatebehandling (maling, epoxy, etc.) og en godstykkelse i området fra 1 til 250mm (avhengig av probevalg). Som standard leveres måleinstrumentet med en 2.25MHz 13mm (diameter) sensor for måling av godstykkelse i området 3 til 250mm.

Funksjoner:
- Opplyste LED-dioder i displayet for tydelige avlesninger
- Eksplosjonssikker (EX-Sikker)
- Stabil kalibrering, linjær nøyaktighet og ingen nullstilling nødvendig
- Verifiserer måleresultatet selv for å sikre måleresultatet
- Flere forskjellige prober
- Indikator for signalkvalitet
- Kalibreres til en kjent tykkelse eller en kjent lydhastighet
- Indikator for lavt batteri
- Måleenheter kan endres