Til toppen

Budenberg DWT Fig 80

Produktnummer: p-1414

Fig 80 dødvekt testere gi nøyaktig måling for rørledninger og beholdere inkludert farlige områder - på grunn av det er rent mekanisk drift. Enheten har en integrert stor, lett å lese, presisjon mekanisk trykkmåler .
 
Anvendelser av figur 80 dødvekt tester inkluderer:
 
Brønnhoder , hvor det måler brønnhodegass -trykk og hydraulisk prøvetrykk i stigerørene .
Ved gassterminaler , overvåker det gasstrykk forbundet med mengdemåling .
På rørledninger, måler det presset på lekkasje & avkastning testing samt friksjonstrykktapet .
I termiske kraftverk blir det brukt til å måle damptrykk for testing av virkningsgrad.