Til toppen

CRP2250W800CR-TG Chemical Injection Pump

Produktnummer: p-10017

CRP2250W600CR-TG Kjemikalie Injeksjons Pumpe

Williams pneumatisk doseringspumper benyttes i alle bransjer til nøyaktig kontrollert injeksjon av kjemikalier.
Raffineri og petrokjemisk industri
Injeksjon av kjemikalier som brukes i alle faser av produksjon, bearbeiding, raffinering, overføring og distribusjon av olje-og gassprodukter.
NATURGASS, LPG og LNG
Injeksjon av korrosjons hemmer for instrument beskyttelse, metanol for å hindre frysing.
OFFSHORE INDUSTRI
Injeksjon av olje og gass korrosjons hemmer, emulsjonsbrytere, oksygen scavenger, metanol injeksjon etc

Max working pressure 124 bar
Manufacturer Williams Milton Roy
Atex Yes
Range 336 Litre/Hour
Range: 124 bar