Til toppen

ii900 Sonisk lekkasjekamera

Produktnummer: p-10061

Fluke ii900 Sonisk lekkasjekamera. Her kan du teste Fluke ii900 i en virtuell demo: Fluke Acoustic Imaging 3D Virtual Demo

Her kan du teste Fluke ii900 i en virtuell demo: Fluke Acoustic Imaging 3D Virtual Demo

Fluke ii900 sonisk lekkasjekamera lar deg visualisere lyden takket være at den er utstyrt med hele 64 mikrofoner som fanger opp det totale lydbildet og presenterer det i et visuelt bilde. Deretter filtrerer du raskt og enkelt ut de frekvensene du ikke ønsker å se. 

Dette gjør vedlikeholdsteamene i stand til å lokalisere luft-, gass- og vakuumlekkasjer i trykkluftsystemer raskt og nøyaktig – selv i områder med mye støy. Den nye SoundSight-teknologien er spesielt utviklet for produksjonsanlegg med mye støy, og den er enkel å lære og ta i bruk. På den sjutommers LCD-berøringsskjermen legges et SoundMap over et fotografi for rask identifisering av lekkasjestedet. Med det ukompliserte og intuitive grensesnittet kan teknikere isolere lekkasjens lydfrekvens for å filtrere ut høy bakgrunnsstøy. Teamet kan inspisere hele anlegget på bare noen timer – mens driften går for fullt.

For første gang er det raskt og enkelt å påvise nødvendige reparasjoner av luftlekkasjer for å sikre effektiv drift og reduserte energikostnader. Bilder kan lagres og eksporteres for bruk i rapporter.

Fluke ii900 leveres med følgende tilbehør: Vekselstrømforsyning, batteri, batterilader, USB-kabel, robust koffert, justerbar håndreim og halsstropp

SDT200 Ultrasonic inpection system

SDT200 ultralyd detektor er et anvendelig instrument som kan benyttes til blant annet lekkasjetesting, kontroll av lagere, pumpe- og ventilsjekk, sjekk av elektriske feil og tetthetstesting. Instrumentet kommer med innebygget ultralyd sensor, temperatursensor, diverse kontaktsensorer, digitalt display, minne for lagring av data og kompatibel software.
p-10036