Til toppen

Olje i vann analysator

Sorter Navn (a > å)

DL-3100

Olje i vann analysator
p-1177

Turner TD-560

Turner TD-560 olje-i-vann-analysator. I tillegg til den optiske kanalen som finnes i TD-550, egnet for råolje og andre tungoljer, legger TD-560 til en andre kanal for å oppdage lettere hydrokarboner, som BTEX, gasskondensat, bensin, jetdrivstoff, parafin, transformatoroljer , styren og fenol. TD-560 tilbyr et sterkt forbedret deteksjonsområde (lav ppb til 5000 ppm) i forhold til de fleste olje-i-vann-analysatorer. Basert på vår erfaring med de svært vellykkede TD-500D og TD-3100, inkluderer den nye TD-560 mange nye funksjoner og muligheter som aldri tilbys på tradisjonelle olje-i-vann-analysatorer, samtidig som den gir en rimelig og enkel løsning.
p-10086