Til toppen

Torkel 950 220A 500V

Produktnummer: p-10056

Megger TORKEL 950 er den fjerde generasjonen i serien med Meggers pålitelige testutladningssystemer for batteri. Utladningstesting er den eneste testmetoden som gir et omfattende innblikk i batterikapasitet, og er derfor en viktig del av vedlikeholdsprogram for batterier.Tester kan utføres med konstant strøm, konstant effekt, konstant motstand eller i samsvar med en forhåndsvalgt lastprofil. Sammen med cellespenningsloggeren, BVM, som koblet direkte til TORKEL 900, blir det et komplett frittstående utladningstestsystem.TORKEL kobles direkte til batteribanken, utladningsstrømmen og alarmnivåene (spenning, kapasitet, tid) må innstilles. Etter start av utladningen holder TORKEL strømmen konstant på forhåndsinnstilt nivå. Når spenningen synker til et nivå litt over sluttspenningen, gir TORKEL en alarm. Hvis spenningen synker så lav at det er fare for dyp utlading av batteriet, slår TORKEL av testen. Alle verdier er lagret i TORKEL og kan enkelt overføres via en USB-pinne til en PC for evaluering.Testing kan utføres uten å koble batteriet fra utstyret. Via et DC-Strømtang (PGXA12990) måler TORKEL total batteristrøm mens den reguleres på et konstant nivå. Videre gir den høye utladningskapasiteten til TORKEL muligheten til å forkorte testtiden. Utladning kan skje ved inntil 220 A, og hvis høyere strøm er nødvendig, kan to eller flere TORKEL-enheter eller ekstra lastenheter, TXL, kobles sammen.