Til toppen

Tråløs Data Logger

Produktnummer: p-1266

IKM Radio-logger

Systemet består av tre hovedenheter:
Felt logger og sender (med batteripakke).
mottaker
Logger PC med programvare

Felt logger og senderen kan brukes med ulike batteri-pakker for å oppnå nødvendig operasjonell levetid. Batteripakker kan byttes under bruk for lengre drift.

Radio-systemet er toveis, og dermed gjør logging og data-innsamling i sanntid.
Dersom kommunikasjonen blir avbrutt, vil logger lagre data lokalt.
Data vil automatisk bli overført til PC når forbindelsen er gjenopprettet.
En lyd /lys vil automatisk advare om kommunikasjon feil.
Alle enheter er pakket i robuste vanntette transportkasser

Flere radio-system kan settes opp for å oppnå lengre avstand. Denne konfigurasjonen kan også brukes hvis signalet må omdirigeres, for eksempel for å unngå hindringer mellom sender og mottaker.
Mottaker kan plasseres inntil 10m fra logger PC.

Kommunikasjon avstand opp til 3000m.